Historia szkoły

Budowę Szkoły Podstawowej Nr 32 na osiedlu Pietrasze w Białymstoku rozpoczęto w 1967 r. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce dnia 1.09.1968 r. W pierwszym roku szkolnym w 14 oddziałach naukę rozpoczęło 461 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowiło wówczas 14 nauczycieli, z kierownikiem szkoły p. Mirosławem Puciłowskim na czele  oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Kierownik, a później dyrektor szkoły szczególny nacisk położył na rozwój zajęć pozalekcyjnych, głównie tych, którym sprzyjała korzystna lokalizacja szkoły w pobliżu lasu Pietrasze.  Drugą dziedziną przynoszącą szkole chwałę był sport. Wybrane dyscypliny sportu: gimnastyka, łyżwiarstwo, narciarstwo, lekkoatletyka po pięciu latach uplasowały szkołę w czołówce miasta i województwa.

Następnym dyrektorem był Wacław Małyszko, sprawujący tę funkcję przez rok. Kontynuował on dydaktyczną misję swojego poprzednika.

W roku 1987 dyrektorem szkoły został Lech Szargiej. Nowy gospodarz przygotował program rozwoju szkoły zawierający kompleksową rozbudowę obiektu i rozszerzenie zakresu działań edukacyjnych z: obowiązkową nauką języka angielskiego i pływania od klas pierwszych, zorganizowaniem narciarsko - badmintonowych klas sportowych i szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych. Efektem działań dyrektora było oddanie do użytku jesienią 1992 r. nowego skrzydła szkoły z jedenastoma pomieszczeniami, a jesienią 1996 r. przekazanie do użytku kompleksu sportowego z m.in. pełnowymiarową halą sportową, bieżnią tartanową dwoma basenami, siłownią. Niewątpliwym sukcesem było też otrzymanie tytułu SUPER SZKOŁA 2000.

W roku 1999 w wyniku reformy obok SP nr 32 pojawił się nowy sąsiad: Publiczne Gimnazjum nr 12 pod dyrekcją Jacka Pronobisa. Do szkoły dobudowane zostało skrzydło od strony ul. Siedzikówny. Szkoła zyskała również boisko tartanowe.

2009 rok to czas początku następnych zmian: powstania Zespołu Szkól Nr 6 w Białymstoku, w skład którego weszły SP32 i PG12 z Lechem Szargiejem jako dyrektorem. Kolejne lata to czas otwarcia wypożyczalni nart i rowerów oraz nowo wybudowanego obiektu, specjalistycznej treningowej hali badmintonowej,

W 2017roku ZS6 zniknęło z mapy placówek oświatowych miasta Białegostoku, by znów stać się Szkołą Podstawową nr 32, znaną w mieście jako „Szkoła pod lasem”.

Ale to jeszcze nie koniec…

Rok 2020 to czas kolejnej zmiany: powołania do istnienia XII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, które razem ze Szkołą Podstawową nr 32 tworzą

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku.

Obecnie szkoła kształci 831 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowi 93 nauczycieli, z dyrektorem szkoły p. Lechem Szargiejem na czele oraz  45 pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal

XII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok, woj. podlaskie

tel. (85) 6750451,
(85) 6760510,
fax. (85) 6752329

NIP: 966-214-31-63
Regon 386030074

e-mail: zsoms3@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony