OK ZESZYT Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Drodzy Uczniowie!

 Koniec pierwszego semestru zbliża się wielkimi krokami. Jest to doskonały czas na podsumowanie Waszej pracy. Czas na ocenę Waszych zeszytów z języka rosyjskiego.

Zgodnie z naszymi wrześniowymi ustaleniami, wszyscy chętni uczniowie, którzy chcą zawalczyć o 

 

   Tytuł

   Ucznia/Uczennicy z

    OK Zeszytem

     z Języka Rosyjskiego

  

proszeni są o przekazanie zeszytów do oceny. 

Szkolne Jury oceni estetykę, poprawność i systematyczność prowadzonych notatek.

 

Termin dostarczenia zeszytów:

18.01.2023. do godziny 12.20.

Koordynator projektu:

Paulina Derpeński

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal

XII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok, woj. podlaskie

tel. (85) 6750451,
(85) 6760510,
fax. (85) 6752329

NIP: 966-214-31-63
Regon 386030074

e-mail: zsoms3@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony