Wpłaty za obiady

Szczegółowe informacje o kwocie wpłaty za obiady

otrzymają Państwo drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail

 Termin wpłat:  1 - 10. każdego miesiąca

Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie i rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej (zał. nr 1,3 regulaminu korzystania ze stołówki)

 Szczegółowe informacje u Intendenta Szkoły: tel. 85 6750 451 w. 43

W tytule przelewu podajemy: - imię i nazwisko ucznia, klasę; opłata za obiady -miesiąc…, np. wrzesień 2022.;                                                                                        

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Dodatkowo należy dokonać jednorazowej opłaty 30 zł za „stołówkę” oraz 25zł za kartę „Stoperek”- tylko nowi uczniowie (ubiegłoroczne karty są ważne)

na rachunek Rady Rodziców: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000

Z dniem 1 stycznia 2023 r. koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,50 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal

XII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok, woj. podlaskie

tel. (85) 6750451,
(85) 6760510,
fax. (85) 6752329

NIP: 966-214-31-63
Regon 386030074

e-mail: zsoms3@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony